Flaga samochodowa jest niewątpliwie najtańszym i skutecznym sposobem oznakowania pojazdu w celu wizualizacji logo firmy lub marki towaru.
Przy założeniu, że przedsiębiorstwo zaleca pracownikom (także np. pracownikom firm współpracujących przy dystrybucji określonego towaru) oflagowanie swoich samochodów w godzinach pracy, co nie stanowi żadnego problemu przy prostocie montażu i demontażu masztu, okaże się , że poniesienie jednorazowego kosztu jest optymalne w funkcji efektów długoterminowej kampanii reklamowej.
Zauważalna ilość pojazdów oflagowanych określonym logo buduje zaufanie i wizerunek firmy.
Flaga samochodowa jest też przydatna do wyróżnienia i podkreślenia wspólnego uczestnictwa we wszelkiego rodzaju plenerowych imprezach firmowych, biznesowych , kulturalnych, zlotach, rajdach itp..
Łatwo zauważyć, że flaga samochodowa , jako nośnik reklamy, wnosi wiele świeżości do statycznych i opatrzonych nośników typu bilboard, a jakiekolwiek inne oznakowanie pojazdu jest mniej widoczne w ruchu ulicznym i droższe, a przy tym często po usunięciu zostawia ślady.

W celu uzyskania pełnej informacji o fladze samochodowej i możliwościach jej zastosowania, proszę zapoznać się z pozostałymi hasłami witryny.

Zapraszamy do współpracy.