ISTRAPOL E.Ostrowska, K.Pęgiel S.J.
02-220 Warszawa
ul. Łopuszańska 36
tel./fax (48-22) 837-96-22
837-96-07
837-86-36
e-mail: info@autoflagi.pl