Naszą ofertę kierujemy także do korporacji taksówkowych, nie tylko ze względu na fakt, że samochody oflagowane przez firmę ISTRAPOL podczas akcji protestacyjnych organizowanych przy współudziale taksówkarzy mogą wyglądać estetycznie i zwracać uwagę otoczenia, ale przede wszystkim ze względu na możliwość zaoferowania przez korporacje swoim większym klientom płatnych usług reklamowych , opartych na naszym nośniku reklam - fladze z logo firmy lub marką towaru.
W celu uzyskania pełnej informacji o naszym produkcie i możliwościach jego zastosowania należy sprawdzić pozostałe hasła witryny.

Zapraszamy do współpracy.